Hvordan får vi All Inclusive?

 

Brugere af legepladser er ikke i tvivl
Den direkte daglige kontakt med vore kunder i institutionerne, på skolerne, i boligforeningerne, grundejerforeningerne m.fl indikerer, at de bestående legepladser generelt bliver for dårligt vedligeholdte – Der sættes ikke penge af til drift af legepladsen. 

All Inclusive konceptet inkluderer alt
Det er vigtigt, at legepladsen udgør et positivt og godt aktiv i hele dens levetid. Legepladsen skal være sikker for børnene samt fremstå pæn og præsentabel. Omkostningerne til etablering, drift og vedligehold er derfor inkluderet i det samlede legeplads-koncept, som Indu a/s tilbyder. Konceptet blev introduceret i 2008, som siden har været til stort udbytte for vore kunder.

Opstart
Alle omkostninger til etablering af legepladsen, inklusive etablering af godkendt faldunderlag, er inkluderet i prisen på vore pakkeløsninger.

Legepladsen er fra fødslen tegnet med komplet dækkende serviceaftale over en periode på 7 år. Det inkluderer bl.a. at legepladsen gennemgår 6 årlige kontroller, som munder ud i en sikkerhedsrapport udført af en Legepladsinspektør. Rapporterne danner grundlag for eventuelt servicearbejde, som skal udføres. Reparation og vedligehold udføres løbende af Indu’s servicemontører. Alle reservedele, slid-dele er omfattet af vores garanti.

Tilkalde-service
Opstår der fejl eller forekommer der slidte dele, så kontaktes Indu via vores hjemmeside. En servicemontør kommer så forbi og udbedrer fejlen.

Undtagelsen
Sker der hærværk på legepladsen, da er det ikke omfattet af Indu's koncept. En forsikring skal tegnes, såfremt denne risiko ønskes afdækket.